De Leken

In 2015/2016 beklimmen drie leken de kansel. We stellen ze hier aan u voor.

Wilma Stoelinga

Wilma Stoelinga is directeur van kinderhospice Binnenveld in Barneveld (voorheen kinderhospice De Glind).preekvdleek wilma
In het mooie, nieuwe gebouw wordt gezorgd voor een huiselijke omgeving waar zieke kinderen in een kwetsbare levensfase goede zorg krijgen. Bij het kinderhospice werken zo’n 130 mensen waarvan ongeveer 100 vrijwilligers. Wilma doet dit werk al vanaf 2002.
Op de vraag hoe zij dit mooie maar zware werk volhoudt, antwoordt zij: “Ik probeer ervoor te zorgen dat ik fit en in conditie ben. Daarnaast moet je ook geestelijk op peil blijven zodat je steeds gevuld bent met nieuwe ideeën hoe je dingen kunt blijven verbeteren. Als zorgverlener moet je heel nabij de kinderen zijn, maar je moet ook je professionele grenzen bewaken. Doe je sommige dingen alleen maar vanuit medelijden, dan ga je over je eigen grenzen heen.”
Over wat haar motiveert, vertelt zij: “Als God voor ons het meest Dierbare gegeven heeft, mogen wij vanuit die liefde ieder kind welkom heten. Ze zijn allemaal waardevol.”

 

Tom van den Belt

Tom van den Belt is in Barneveld vooral bekend geworden als directeur van Zorgcentrum Nebo en HdS en als voorzitter van o.a. Welzijn Barneveld en de Oranjestichting. foto tomvdbelt
Een belangrijke inspiratiebron voor Tom van den Belt is de vroegchristelijke spiritualiteit van Augustinus en Benedictus. Hij schrijft en spreekt vaak over christelijk management, waar die spiritualiteit in doorklinkt. Op zijn website www.beltomadvies.nl zijn verschillende artikelen van hem te downloaden.
Tom zegt hierover: ‘Een christelijke basis voor het omgaan met andere mensen, of voor het leidinggeven, kan goed helpen om jezelf en je eigen wil minder centraal te stellen en meer gericht te zijn op de ander’. Vol overtuiging vertelt hij over wat hij een van de meest belangrijke inzichten hierbij vindt: ‘Je moet er naar streven dat je altijd een voorbeeld voor de andere mensen bent  in hoe we met elkaar omgaan!’.
In zijn preek zal Tom zoeken naar een antwoord op de vraag ‘Wie wil een goed leven hebben?‘ Deze vraag staat centraal bij de Benedictijnse klooster-regel.

 

Arkadi Natanov

Arkadi Natanov is geboren in Buchara, een oude stad in de Centraal-Aziatische rfotootje Arkadiepubliek Oezbekistan. Hij volgde een opleiding tot kunstschilder. Toen de Sovjet-Unie uiteen viel trok Arkadi, zoals duizenden joden, naar het Westen. Hij belandde in 1991 in Nederland. Mede dankzij het initiatief van enige kunstliefhebbers en –verzamelaars en de aanbevelingen van gerenommeerde museumdirecteuren is hij geen onbekende in de Nederlandse kunstwereld.
Een van de grootste inspiratie bronnen van Natanov is Marc Chagall. Beide kunstenaars geven op hun eigen wijze een uitdrukking aan de Jiddische verhalen.
De schilderijen van Natanov worden gekarakteriseerd door een grote mate van symbolisme, dit zie je terug aan de vorm en kleur, rijkdom en inhoud en in boeiende composities. Op zijn website kan je een deel van zijn werk bewonderen: www.natanov.nl
Arkadi heeft een prachtig drieluik geschonken aan de Protestantse Gemeente Barneveld waarover hij tijdens zijn Preek van de Leek meer zal vertellen.