We hebben mensen
met een duidelijke stem in de Barneveldse maatschappij,
uitgedaagd om die stem ook eens
te laten horen vanaf de kansel in een kerk.

Gijs Eikelenboom en Jannine Kamman
hebben voor dit seizoen de uitdaging al aangenomen.

Zij zullen een preek afsteken
waarin ze zich moeten verhouden tot een bijbeltekst.
Ook geven ze de rest van de kerkdienst vorm,
met zingen, bidden, collecteren en een zegen.

pvdl-gijs-socmed

 

pvdl-jannine-socmed